Rühmad

ALGAJAD

Rühmadesse kuuluvad lapsed ja noored, kes armastavad iluuisutamist ja soovivad omandada oskusi ja teadmisi uisutamises, kuid kelle eesmärk ei ole tippsport.

Selle rühma põhisuunaks on füüsiliste võimete igakülgne arendamine ning uisutamise põhialuste omandamine: uisutamisoskust,samme, hüppeid ning piruette. Algajad harjutavad nii jääl kui ka saalis (üldkehaline ettevalmistus).

Harjutamise kaudu suurendatakse laste spordihuvi. Õpilased saavad osaleda klubi korraldatud üritustel ja treeninglaagrites. Kui iluuisutamise oskused võimaldavad, siis soovi korral võivad algajad osaleda ka võistlustel.

MINI

Rühma kuuluvad 3- kuni 7- aastased ilma ettevalmistuseta lapsed. Selle rühma põhisuunaks on jääga tutvumine, julgustamine, huvi tekitamine ning iluuisutamise põhialuste tutvustamine. Oskused omandatakse erinevate lõbusate mängude kaudu. Lapsed harjutavad nii jääl kui ka saalis (üldfüüsiline ettevalmistus, ballett ja tantsutreeningud).

Mini – rühma uisutajad võtavad osa klubis korraldatavatest üritustest ja esinemistest ning soovi korral osalevad klubi treeninglaagrites. Hooaeg lõpeb esinemisega, kus lapsed näitavad õpitud elemente.

SPORT II

Rühma kuuluvad 5- kuni 9- aastased lapsed, kes on edukalt läbinud algettevalmistuse ning omandanud iluuisutamise oskused vastavalt ettenähtud nõudmistele.
Rühma põhisuunaks on põhielementide õppimine ja arendamine ning iluuisutamise tehnika täiustamine:

  • põhilised piruetid;
  • ühekordsed hüpped, Axel;
  • sammude kombinatsioonid.

Põhitreeningud on jääl lisaks saalitreeningud, mis hõlmavad nii üldfüüsilist ettevalmistust, kui ka akrobaatikat ja koreograafiat.
Lapsed alustavad võistlemisega nii Eestis kui ka välismaal ning pidevalt osalevad treeninglaagrites ja mitmesugustel esinemistel.

SPORT I

Siia kuuluvad lapsed, kes aktiivselt treenivad ja võistlevad nii Eestis kui ka välismaal.
Osalevad treeninglaagrites.
Rühma põhieesmärk on iga sportlase individuaalne arendamine ja maksimaalse tulemuse saavutamine.